Prvi regionalni festival angažovanog teatra Van okvira

0
Grupa Hajde da… u saradnji sa Udruženjem slepih i slabovidih Srbije Beli štap, Centrom za ratnu traumu, Ustanovom kulture Vuk Karadžić i Kulturnim centrom Rex, organizuje prvi regionalni Festival angažovanog teatra pod nazivom Van okvira / Off Frame, koji će s

Festival će okupiti stvaraoce koji kroz pozorišnu umetnost govore o važnim društvenim pitanjima: nasilju, isključenosti/uključenosti osoba sa invaliditetom u društvenu zajednicu, problemima maloletnih osuđenika, posledicama ratova 1991.-1999., izazovima pred kojima se nalaze savremeni muškarac i žena, mogućnostima pozorišnog rada sa starim osobama i decom itd. Na festivalu će biti izvedeno deset pozorišnih predstava, pretežno nezavisne produkcije, iz Srbije, kao i iz Mađarske, Makedonije i Slovenije, koje se bave temama prava osoba sa invaliditetom, ratnih veterana i drugih marginalizovanih grupa.

Misija Off Frame festivala je da okupi organizacije i autore koji se bave društveno angažovanom pozorišnom praksom u Srbiji i regionu i da promoviše uključivanje u pozorišni rad onih koji su obespravljeni u određenom društvenom kontekstu.

 

- Ako o društveno angažovanoj (političkoj) praksi govorimo kao o delovanju pripadnika isključenog dela društva čiji je glas bio nečujan, onda će ovaj festival otvoriti prostor da se i njihov glas čuje. Pripadnici marginalizovanih populacija će biti u publici, ali i na sceni. Govorićemo o stvarima za koje mislimo da se tiču svih nas – ističe Marko Pejović iz grupe Hajde da...

makonda-tracker