obratite pažnju

NIJE TAJNA SAMO U ZNAKOVNOM JEZIKU: Nekoliko saveta koji će vam pomoći da komunicirate s gluvim i nagluvim osobama

0

Gluvim i nagluvim osobama znakovni jezik je maternji jezik, ali postoji više načina na koje možete da komunicirate sa osobama oštećenog sluha.

foto: Shutterstock
foto: Shutterstock


Osim korišćenja znakovnog jezika, s gluvima možete komunicirati i pisanim srpskim jezikom, oralnim metodom, gestikulacijom i pantomimom, prstnom azbukom i posredstvom tumača za znakovni jezik.

 

Gluva i nagluva osoba vas razume kroz povezivanje onog što čuje (ako ima ostatka sluha), onog što vidi (pokret, mimika, znak) i onog što pročita sa vaših usana.

 

Zbog ovih veoma bitnih činjenica, u kontaktu sa osobama oštećenog sluha, treba obratiti pažnju na sledeće stvari, savetuje Nina Baranovski iz Društva tumača i prevodilaca za znakovni jezik “Ruke govore”.

 

 • Kada se obraćate gluvoj ili nagluvoj osobi, gledajte u nju da bi znala da njoj govorite (mora videti vaša usta).
 • Ponovite više puta ono što ste hteli da kažete.
 • Ako vas nije razumela, preformulišite rečenicu ili upotrebite druge jednostavne, kraće reči.
 • Govor treba da je prirodan, srednje brzine, kratkih, jednostavnih ali potpunih rečenica.
 • Budite kratki u izlaganju, nemojte vikati jer će to izmeniti vaš izraz lica i gluve i nagluve osobe će teže razumeti poruku.
 • Slušanje i čitanje sa usana je vrlo zamorno, zato treba ograničiti količinu informacija.
 • U toku govora izbegavajte suvišne pokrete, ako ne znate znak, jer joj na taj način odvlačite pažnju.
 • Ako koristite znak, pokreti moraju da budu u predelu grudi, a ne ispred lica.
 • Ne možete se obraćati gluvoj i nagluvoj osobi ako stojite iza leđa, ili ste jako udaljeni od nje.
 • Obratite pažnju na buku koja smeta u sporazumevanju gluvoj i nagluvoj osobi, isto kao i vama. Vaš glas nije jedini zvuk koji čuje, i drugi zvuci se pojačavaju preko slušnog aparata.
 • Dobro osvetljenje je veoma važno da bi vas gluve i nagluve osobe razumele. Izvor svetlosti (sijalica, Sunce) ne sme stajati iza vaših leđa, već uvek ispred vas ili sa strane, da se ne bi stvarala senka na vašem licu, ili da ne dođe do zaslepljenosti gluvih i nagluvih osoba.
 • Gluve i nagluve osobe svoje želje i potrebe izražava rečima (često za Vas nerazumljivim), mimikom i znakom. Dozvolite da ona završi započeto, pa joj se tek tada obratite. Na taj način privlačite njenu pažnju i ohrabrujute je u želji da vam nešto kaže.
 • Osnovi cilj je da ostvarite komunikaciju. U tu svrhu koristite i crtež i pismo.


Važno je napomenuti da izraz „gluvonem“ nije ispravan i nije ga poželjno koristiti. Umesto izraza „gluvonem“ bolje je koristiti izraze „gluv“ i „nagluv“.

 

Takođe, termin „gest“ ili „gestikulacija“ nije odgovarajući s obzirom na to da se odnosi na spontani, propratni pokret ruku i tela pri usmenom govoru. Prema tome, ni izrazi „gestovni govor“, „gestovni jezik“, „znakovni govor“, „govor rukama“ takođe nisu ispravni termini.

 

 

makonda-tracker