važno je znati

MNOGO JE ZABLUDA I NEPOZNANICA: Šta je zapravo HEMIOTERAPIJA i kako utiče na telo?

0

Na koji način hemioterapija deluje na ćelije raka, a koja su neželjena dejstva ovakvog načina lečenja?

foto: Shutterstock
foto: Shutterstock

Upotreba antitumorskih lekova se naziva sistemska terapija. Tu su uključeni citostatici-hemioterapeutici, hormoni i njihovi derivati, antihormoni, imunomodulatori i monklonalna antitela.

 

Ordinirani lekovi se raznose putem krvi po celom organizmu. Tumorske ćelije su osetljive na ove lekove, absorbuju ih te se tako onemogućuje normalan rast i deoba tumorskih ćelija. Uspeh lečenja zavisi od tipa tumora, upotrebljenog medikamenta, doze, opšteg stanja i individualne osetljivosti na terapiju.

 

Antitumorski lekovi, a pogotovo citostatici, oštećuju zdrave ćelije koje se intezivno dele - stoga organi koji su najčešće zahvaćeni hemioterapijom su:

 

  • koštana srž
  • sistem organa za varenje
  • reproduktivni sistem
  • kosa (zavisi od doze)

 

 

Za razliku od ćelija raka normalne ćelije imaju reper-mehanizme, te se mogu oporaviti nakon primenjene hemioterapije, dok kancerske ćelije umiru (pokreće se mehanizam kontrolisane ćelijske smrti i/ili nekroze).

 

Antitumorski lekovi se mogu davati na tri načina: gutanjem (per os), injekcijama (parenteralno) i u venu kap po kap infuzijama.

 

Obično se antitumorski lekovi kombinuju bilo jedni sa drugima, bilo uz zračnu terapiju. Oni se daju pre operacije (ili radiklanog zračenja) neo-adjuvantno, nakon operacije sa ili bez zračenja u adjuvantnom terapijskom pristupu ili kao jedini vid lečenja kod raširene maligne bolesti u sistemskom/palijativnom pristupu.

 

Način davanja i kombinacije sistemske antitumorske terapije (npr. hemioterapije) strogo su definisani protokolima, koji su podeljeni u nekoliko terapijskih linija.

 

Efekat lečenja se procenjuje nakon završene ture hemioterapije i može se okarakterisati kao stabilna bolest SD, bolest u regresiji PR, kompletna regresija ili progresija bolesti PD.

 

Odluku o daljem vidu lečenja donosi nadležni onkološki konzilijum.

 

Hemioterapija, Kancer, Rak
foto: Shutterstock

Neželjeni efekti hemioterapije


Efekti na organe za varenje: mučnina, gađenje, povraćanje, proliv, zatvor, afte po sluzokozi usta. Savetuje se sprovodjenje higijene usta, adekvatan kalorisjki unos, ne izbegavati proteine, davati prednost kuvanoj hrani “na kašiku”.

 

Efekti na mišiće i nerve: neki medikamenti iz grupe taksana (Taxol, Taxotera...) mogu da izazovu polineuropatiju (osećaj žarenja po rukama i nogama, slabija ravnoteža...) tada je potrebno uzeti vitamin B komplex, takođe lekar će proceniti da li se sa terapijom treba prestati. Antitumorski lekovi iz grupe antibiotika imaju dokazano kardiotoksično dejstvo te su potrebne periodične kontrole EKG-a i ultrazvuka srca da bi se efekat ovog leka na srce kontinuirano evaluirao. U tu svrhu može da pomogne određivanje BNP-a, kao i Troponina u krvi.

 

Efekti na koštanu srž: Hemioterapija-citostatska terapija štetno utiče na ćelije koštane srži te lekar mora redovno da kontroliše krvnu sliku i osnovne parametre biohemije pre, toko i nakon terapije. Štetni efekti na koštanu srž su mogući i tokom zračenja uz hemioterapiju. S obzirom da zbog izmenjene crevne sluznice savetuje se izbegavanje presnog voća i povrća u organizam se ne unosi dovoljno vitamina. Sve ovo navedeno potencira štetan efekat hemioterapije na koštanu srž. Preporučuje se da se tokom svakog onkološkog lečenja uzimaju komercijalni multivitaminski preparati.

 

Ukoliko dođe do drastičnog pada eritrocita i/ili trombocita pribegava se hemoterapiji (transfuziji u hospitalnim uslovima) uz pauzu u specifičnom onkološkom lečenju.

 

Hemioterapija štetno utiče na reproduktivnu sposobnost kako žena tako i muškaraca, pa je neophodno razgovarati s nadležnim onkologom ukoliko planirate porodicu, piše Stetoskop. Postoje specijalizovani konzilijumi za plodnost i antitumorsko lečenje, od kojih je moguće dobiti ekspertsko mišljenje ukoliko to onkolog zahteva.

 

Simptomi od značaja

 

Ako se hemioterapija sprovodi ambulantno u nadležni onkološki dispanzer se javiti ukoliko:

 

  • se desi povišena temperatura preko 38 stepeni
  • se jave promene po koži, alergijske reakcije
  • se jave svi oblici krvarenja
  • ukoliko se pojavi bol
  • otežano i skraćeno disanje ili čujno disanje (stridor)
  • ukoliko ste zabrinuti

 

 

makonda-tracker