• Kolekcija Ane Ljubinković prikazana je tokom London Fashion Week-a u okviru Fashion Scout programa kao jedna od najboljih među 300 stotine prijavljenih radova na Ones to Watch konkurs...
  • Kolekcija Ane Ljubinković prikazana je tokom London Fashion Week-a u okviru Fashion Scout programa kao jedna od najboljih među 300 stotine prijavljenih radova na Ones to Watch konkurs...
  • Kolekcija Ane Ljubinković prikazana je tokom London Fashion Week-a u okviru Fashion Scout programa kao jedna od najboljih među 300 stotine prijavljenih radova na Ones to Watch konkurs...
  • Kolekcija Ane Ljubinković prikazana je tokom London Fashion Week-a u okviru Fashion Scout programa kao jedna od najboljih među 300 stotine prijavljenih radova na Ones to Watch konkurs...
  • Kolekcija Ane Ljubinković prikazana je tokom London Fashion Week-a u okviru Fashion Scout programa kao jedna od najboljih među 300 stotine prijavljenih radova na Ones to Watch konkurs...
  • Kolekcija Ane Ljubinković prikazana je tokom London Fashion Week-a u okviru Fashion Scout programa kao jedna od najboljih među 300 stotine prijavljenih radova na Ones to Watch konkurs...
  • Kolekcija Ane Ljubinković prikazana je tokom London Fashion Week-a u okviru Fashion Scout programa kao jedna od najboljih među 300 stotine prijavljenih radova na Ones to Watch konkurs...
  • Kolekcija Ane Ljubinković prikazana je tokom London Fashion Week-a u okviru Fashion Scout programa kao jedna od najboljih među 300 stotine prijavljenih radova na Ones to Watch konkurs...
  • Kolekcija Ane Ljubinković prikazana je tokom London Fashion Week-a u okviru Fashion Scout programa kao jedna od najboljih među 300 stotine prijavljenih radova na Ones to Watch konkurs...
  • Kolekcija Ane Ljubinković prikazana je tokom London Fashion Week-a u okviru Fashion Scout programa kao jedna od najboljih među 300 stotine prijavljenih radova na Ones to Watch konkurs...
  • Kolekcija Ane Ljubinković prikazana je tokom London Fashion Week-a u okviru Fashion Scout programa kao jedna od najboljih među 300 stotine prijavljenih radova na Ones to Watch konkurs...

Savršena harmonija kreativnog haosa: Kolekcija Ane Ljubinković koja je oborila sa nogu! (FOTO)