• <p><strong>Aleksandra Prijović</strong> slavi rođendan danas, a čestitke se samo nižu — među njima se našla i čestitka njene svekrve <strong>Zorice Nakić</strong></p>
  • <p><strong>Aleksandra Prijović</strong> slavi rođendan danas, a čestitke se samo nižu — među njima se našla i čestitka njene svekrve <strong>Zorice Nakić</strong></p>
  • <p><strong>Aleksandra Prijović</strong> slavi rođendan danas, a čestitke se samo nižu — među njima se našla i čestitka njene svekrve <strong>Zorice Nakić</strong></p>
  • <p><strong>Aleksandra Prijović</strong> slavi rođendan danas, a čestitke se samo nižu — među njima se našla i čestitka njene svekrve <strong>Zorice Nakić</strong></p>
  • <p><strong>Aleksandra Prijović</strong> slavi rođendan danas, a čestitke se samo nižu — među njima se našla i čestitka njene svekrve <strong>Zorice Nakić</strong></p>
  • <p><strong>Aleksandra Prijović</strong> slavi rođendan danas, a čestitke se samo nižu — među njima se našla i čestitka njene svekrve <strong>Zorice Nakić</strong></p>
  • <p><strong>Aleksandra Prijović</strong> slavi rođendan danas, a čestitke se samo nižu — među njima se našla i čestitka njene svekrve <strong>Zorice Nakić</strong></p>

Dva gesta otkrivaju istinu: Evo u kakvim su odnosima Aleksandra Prijović i Filipova mama Zorica