• <p>Slavni fudbaler <strong>Siniša Mihajlović</strong> je preminuo u 54. godini nakon borbe sa galopirajućom leukemijom.</p>
  • <p>Slavni fudbaler <strong>Siniša Mihajlović</strong> je preminuo u 54. godini nakon borbe sa galopirajućom leukemijom.</p>
  • <p>Slavni fudbaler <strong>Siniša Mihajlović</strong> je preminuo u 54. godini nakon borbe sa galopirajućom leukemijom.</p>
  • <p>Slavni fudbaler <strong>Siniša Mihajlović</strong> je preminuo u 54. godini nakon borbe sa galopirajućom leukemijom.</p>
  • <p>Slavni fudbaler <strong>Siniša Mihajlović</strong> je preminuo u 54. godini nakon borbe sa galopirajućom leukemijom.</p>
  • <p>Slavni fudbaler <strong>Siniša Mihajlović</strong> je preminuo u 54. godini nakon borbe sa galopirajućom leukemijom.</p>
  • <p>Slavni fudbaler <strong>Siniša Mihajlović</strong> je preminuo u 54. godini nakon borbe sa galopirajućom leukemijom.</p>

Maligna bolest krvi koja brzo napreduje: Simptomi GALOPIRAJUĆE LEUKEMIJE od koje je preminuo Siniša Mihajlović