• <p>Ugledni pijanista, direktor Beogradske filharmonije i bivši ministar kulture Ivan Tasovac preminuo je danas u Beogradu u svom domu u 56. godini. On je ostavio dubok trag u kulturi naše zemlje, a da će njegov život zauvek biti vezan za klavir znao je još kao mali...</p>
  • <p>Ugledni pijanista, direktor Beogradske filharmonije i bivši ministar kulture Ivan Tasovac preminuo je danas u Beogradu u svom domu u 56. godini. On je ostavio dubok trag u kulturi naše zemlje, a da će njegov život zauvek biti vezan za klavir znao je još kao mali...</p>
  • <p>Ugledni pijanista, direktor Beogradske filharmonije i bivši ministar kulture Ivan Tasovac preminuo je danas u Beogradu u svom domu u 56. godini. On je ostavio dubok trag u kulturi naše zemlje, a da će njegov život zauvek biti vezan za klavir znao je još kao mali...</p>
  • <p>Ugledni pijanista, direktor Beogradske filharmonije i bivši ministar kulture Ivan Tasovac preminuo je danas u Beogradu u svom domu u 56. godini. On je ostavio dubok trag u kulturi naše zemlje, a da će njegov život zauvek biti vezan za klavir znao je još kao mali...</p>
  • <p>Ugledni pijanista, direktor Beogradske filharmonije i bivši ministar kulture Ivan Tasovac preminuo je danas u Beogradu u svom domu u 56. godini. On je ostavio dubok trag u kulturi naše zemlje, a da će njegov život zauvek biti vezan za klavir znao je još kao mali...</p>
  • <p>Ugledni pijanista, direktor Beogradske filharmonije i bivši ministar kulture Ivan Tasovac preminuo je danas u Beogradu u svom domu u 56. godini. On je ostavio dubok trag u kulturi naše zemlje, a da će njegov život zauvek biti vezan za klavir znao je još kao mali...</p>
  • <p>Ugledni pijanista, direktor Beogradske filharmonije i bivši ministar kulture Ivan Tasovac preminuo je danas u Beogradu u svom domu u 56. godini. On je ostavio dubok trag u kulturi naše zemlje, a da će njegov život zauvek biti vezan za klavir znao je još kao mali...</p>
  • <p>Ugledni pijanista, direktor Beogradske filharmonije i bivši ministar kulture Ivan Tasovac preminuo je danas u Beogradu u svom domu u 56. godini. On je ostavio dubok trag u kulturi naše zemlje, a da će njegov život zauvek biti vezan za klavir znao je još kao mali...</p>

Klavir je doživljavao kao mesto za igru: Evo kako je Ivan Tasovac zaplovio u čarobni svet MUZIKE